פטור ממילואים מטעמי גיל

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח. אולם, אלו המצויים באחד המצבים בחוק, רשאים לקבל פטור משירות המילואים.

אחת הסיבות לקבלת פטור היא גילו של משרת המילואים, אולם, פטור זה מסווג על בסיס פרמטרים שונים, הם דרגה, תפקיד לחימה לנשים וכן שירות בתפקידים ייחודיים.

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח שסיים את שירותו הסדיר, ככל שאינו קיבל פטור. עבור רבים, הקריאה למילואים מהווה הפרעה לשגרת החיים הסדירה, לרבות בתחומי העבודה, המשפחה והלימודים. על פי החוק, מי שניתן לו חוגר מילואים, לאחר סיום שירותו הסדיר , מחויב להתייצב בעת קבלת צו, ואי התייצבות למילואים עשויה לגרור השלכות משפטיות.

 

היקף שירות המילואים והפטור

חיילי המילואים הקרביים, יקראו בשנה לסך העולה על 20 ימי מילואים, מספר ימים לא מבוטל. מנגד, חיילים המשרתים בתפקידים המסווגים כתומכי לחימה ובתפקידים עורפיים, יקראו למספר נמוך משמעותית מזה מדי שנה, ומספרם אינו קבוע.

מי שאינו יכול להתייצב לשירות המילואים, יכול לבדוק את האפשרות לקבלת פטור זמני או מלא משירות המילואים. אם נסיבותיו האישיות של אדם, המעוניין להשיג פטור משירות המילואים, עולה בקנה אחד עם אחת הסיבות, בגין ניתן לקבל את הפטור, יכול אותו אדם לשכור את שירותיו של עורך דין, שייצג אותו מול מערכת המשפט הצבאית, לשם קבלת הפטור האמור.

 

מהן הסיבות לקבלת פטור ?

ישנן מספר סיבות בגינן ניתן לקבל פטור משירות מילואים.

ראשית, ניתן לקבל פטור מטעמי דת. פטור זה יינתן כאשר אופי המשפחה דתי, המגויס מקיים אורח חיים דת, לרבות הקפדה על דיני הכשרות ושמירת השבת. כמו כן, פטור מפאת נישואין, הריון והורות, ניתן לנשים בצורה אוטומטית. לעומתן, גברים נשואים אינם זכאים לפטור אוטומטי, אך יזכו לתנאים מטיבים במהלך השירות, בהם תוספת שכר, יציאה לבית בתדירות גבוהה יותר ועוד. פטורים נוספים יוענקו על רקע מצפון, בעקבות מצב רפואי  וכן ככל שלחייל היה פטור משירות סדיר ועוד.

לצד כל אלו, קיים פטור נוסף. אולם, בניגוד לאלו, המצב בו ניתן הפטור אינו נובע משמו, שכן תלוי בפרמטרים שונים, לרבות, מין, תפקיד ועוד. הכירו את הפטור מחמת גיל.

 

פטור מחמת גיל – נעים להכיר

פטור מחמת גיל הוא פטור הניתן בעת הגעה לגיל המנוי בחוק שירות ביטחון. גיל הפטור המצוין בחוק עומד על גיל 40 באופן כללי. אולם, ישנם מספר חריגים, אשר ישנו את הגיל המנוי בחוק.

ראשית, החוק מחריג את גיל מתן הפטור לקצינים, אשר יסיימו את שירות המילואים שלהם בגיל 45. כמו כן, נשים אשר שירתו בתפקידים עורפיים ותומכי לחימה, ישלימו את חובן למדינה בגיל 38, בעוד נשים לוחמות ימשיכו עד לגיל 40.

לצד אלו, קיימים מספר תפקידים בצה”ל, שהמשרתים בהם יסיימו את שיעור המילואים שלהם בגיל יותר מאוחר, חלקם בגיל 45, וחלקם בגיל 49.

 

פטור בגיל 45

בין אלו אשר יזכו לפטור בגיל 45 ניתן למצוא טכנאים במקצועות מיוחדים, לרבות טכנאי בקרת אש ומערכת הנעת מרכבה, טכנאי חיל התותחנים, טכנאי קשר טקטי וטכנאי תקשורת רחב סרט. בנוסף, אלו אשר המשרתים כמכונאים במקצועות מיוחדים, ביניהם רוכב, טנק מגח ד’ וציוד מכני הנדסי, יקבלו פטור בגיל מאוחר. מלבד אלו, גיל הפטור יידחה למפעילי ציוד מכני הנדסי, קשר, תקשוב ורדיו, תקשור מבצעית, אלחוטן וקשר בחיל הקשר, חשמלאי מתקנים, כבאי אש ומפקד כיבוי תעופתי.

 

פטור בגיל 49

בין אלו שיסיימו את חובתם בגיל 49 נמנים נהגים, לרבות חילוץ, מפעילי מנוף, משא כבד, רכב כיבוי אש, רכב מוביל ותדלוק ביחידות חיל האוויר. כמו כן, יחידות הרפואה, בניהם רופא לוחם, קצין ארגון רפואה, קצין רופאה, קצין בריאות הנפש, רפואה פסיכיאטרית, קצין רפואת שיניים ופרמדיק, יסיימו את שירותם בגיל מאוחר. בנוסף, קציני הובלה, זיהוי וקבורה, חקירת שבויים, מזהה חללים, מדעי ההתנהגות, ישרתו במילואים עד גיל 45. כמו כן, מהנדס בניין וחילוץ, מפקד שאינו קצין תנועה והובלה, מדריך נהיגה, טכנאי הנעה חשמל מאחזק, חשמלאי, מכונאי ברדלס ובעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית, רב צבאי, שמאי רכב וציוד מכני הנדסי נמנים גם הם.

 

לסיכום,

כאמור לעיל, חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח אשר סיים את שירותו הסדיר. ישנן מספר סיבות בגינן ניתן לקבל פטור משירות מילואים, בניהם פטור מטעמי דת, בעקבות מצב רפואי ועוד. פטורים אלו ניתנים מנסיבות אישיות, אך לצד אלו, קיים פטור נוסף, פטור מחמת גיל. פטור זה ניתן בעת הגעה לגיל לפי המנוי בחוק. למרות שמו, פטור זה תלוי בפרמטרים שונים, לרבות דרגה, תפקיד, מין ועוד וישנם מספר תפקידים מיוחדים המסיימים את חובתם בגיל 45 ואף בגיל 49.

 

מטווח

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.