פטור ממילואים להורים שכולים

משפחת השכול במדינת ישראל היא אולי המשפחה הגדולה ביותר.

כל אזרח ישראלי מכיר משפחה שכולה, כל אזרח ישראלי ראה או הרגיש מקרוב את הכאב העצום שיש באובדן של אדם קרוב בעקבות מבצע, מלחמה או פיגוע טרור.

מערכת הבטחון בישראל לוקחת אחריות מלאה על המשפחות השכולות וההורים השכולים שאיבדו את יקיריהם בזמן שירותם הצבאי. המערכת מעניקה תמיכה, הקלות וסיוע בהמון תחומים וזאת על מנת לסייע כמה שניתן בהתמודדות עם האובדן העצום. כולנו מכירים לצערנו את הפטור משירות קרבי שניתן בדרך כלל לאחים שכולים או ילדים בודדים, במקרים שכאלה הפטור הוא אוטומטי וההורים השכולים צריכים לחתום על מסמך שמאשר לילד או לילדה להתחיל שירות קרבי. בנוסף לכך, משפחות שכולות זכאיות להטבות והנחות כלכליות בדיור, שירותים סוציאליים ותגמולים. פטור משירות מילואים להורים השכולים הוא גם חלק מדרכי הסיוע להורים השכולים בישראל.

 

מיהו הורה שכול?

הורה שכול נחשב לכזה כאשר בנו או בתו, גם אם הם מאומצים כחוק, נפטרו או נהרגו במהלך שירות צבאי (סדיר או מילואים). ההגדרה של הורה שכול ברורה לכל, אך יש לעמוד בקריטריונים מסוימים שמוגדרים על ידי משרד הבטחון (אגף משפחה והנצחה של משרד הבטחון) או על ידי המוסד לביטוח לאומי (בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה).

 

איך מקבלים את הפטור?

כדי לקבל את הפטור יש להגיש ליחידה בה ההורים השכולים משרתים, טופס בקשה לדחיית שירות (טופס 55). מפקד היחידה יעביר את הטופס לאישור של הגורם המאשר והוא זה שיעניק את הפטור באופן מיידי להורה השכול.

הטופס חייב להתקבל אצל מפקד היחידה והגורם המאשר ורק לאחר מכן, הפטור יינתן להורה השכול. עד קבלת הפטור הרשמי, תינתן הוראה למערכת לא לזמן את ההורה השכול למילואים.

חשוב לציין שהפטור איננו אוטומטי, כלומר: ההורה השכול מחויב להגיש את הטפסים המצוינים כדי לקבל את הפטור והוא לא יכול פשוט להחליט לא להגיע לשירות המילואים. צה”ל ומערכת הבטחון אמנם מאוד רגישים לכאבים ולצרכים של המשפחות השכולות אך הוא לא מאשר אי הגעה ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא.

אולם, לעומת פטורים אחרים, הפטור הזה מאושר אוטומטית ומיידית כאמור, כך שהגשת הבקשה היא בירוקרטית בלבד וההורה השכול לא יצטרך לעמוד מול ועדה שתכריע לגבי שחרורו ממילואים (כפי שקורה בעקבות פציעה, בעיה נפשית או בעיה מסוג אחר).

את הבקשה יש להגיש עד 10 ימים לפני תחילת צו המילואים והיא תאושר תוך מספר ימים מצומצם עד עשרה ימים). יש לציין שגם לאחר הגעה של הורה שכול למילואים, הוא יכול לבקש להשתחרר משירות המילואים ומפקד היחידה יהא חייב לשחרר את ההורה השכול ממילואים עד 72 שעות ממועד הבקשה. אירוע כזה יכול לקרות, כאשר ההורה השכול לא מכיר היטב את זכויותיו ואת זכאותו לפטור משירות מילואים. גם במקרה כזה, אפשר להשיג את השחרור ממילואים, גם כאשר צו המילואים כבר החל.

לאחר כל התהליך, ההורה השכול יקבל לביתו את התעודה שפוטרת אותו ממילואים ועליה יהיה כתוב שהיא ניתנה בעקבות תום שירות.

 

תרגיל

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.