עבירות הלבנת הון: לבן, שחור ומה שביניהם

הלבנת הון משמעה העברת כספים בלתי חוקיים ממקום למקום, כדי לטשטש את עקבות הכסף ולהעלים את מקורו הבלתי חוקי.

כמובן שמעשה מסוג זה נחשב בלתי חוקי והחוק אף מתייחס אליו בחומרה רבה.

יחד עם זאת, למרות שהעוברים על החוק צפויים לעונשים חמורים, המדינה מעוניינת בעיקר לשים את ידה על הכספים הבלתי חוקיים הללו ולהעבירם לקופת האוצר.

 

אילו מקרים נחשבים הלבנת הון בעיני החוק?

החוק מפרט לגבי מספר מקורות, לגביהם השימוש ברכוש, או בכסף בלתי חוקי וכל ניסיון להסתיר את מקורו, עשוי להיחשב כעבירת הלבנת הון:

 

רכוש שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירה

אם הכסף, או הרכוש הושג באמצעים בלתי כשרים ובלתי חוקיים – בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, הוא נחשב בלתי חוקי וכל ניסיון להסתיר זאת ייחשב לעבירה.

 

רכוש ששימש לביצוע עבירה

רכוש, כמו כלי רכב, נשק, כסף, או כל דבר אחר, שהשתמשו בו לביצוע עבירה על החוק ולאחר מכן נעשה ניסיון להסתיר את הדבר, נכנס להגדרה של הלבנת הון.

 

רכוש שאפשר ביצוע עבירה

נכס, כסף, או כל רכוש אחר שבאמצעותו התאפשר לעבריינים לבצע את העבירות, אסור גם הוא בשימוש. במידה ויימשך השימוש בו באופן בלתי חוקי – המשתמשים ברכוש זה יהיו צפויים לעונשים המוגדרים בחוק לעבירות הלבנת הון.

 

למה הלבנת הון נחשבת עבירה חמורה?

הלבנת הון מאפשרת לעבריינים להמשיך לבצע עבירות על החוק, חלקן חמורות ומסוכנות מאוד.

הון מולבן מאפשר לגופים בלתי חוקיים להנות מרמת חיים גבוהה, על חשבון קורבנות העבירה ויתרה מכך, הלבנת הון, אם תגדל במימדיה ותהפוך להתנהגות רווחת, עלולה לפגוע באופן מהותי בכלכלה של מדינה שלמה.

בנוסף, אחת מדרכיו של החוק להוכיח כי הפשע אינו משתלם היא להפוך את “הרווחים” המתקבלים באמצעות עבירה על החוק לבלתי חוקיים. כתוצאה מכך, ביצוע עבירות למטרות רווח אינו משתלם, בניגוד לרווחים המתקבלים על ידי ביצוע פעולות חוקיות ותרומה לחברה.

 

כיצד המדינה מתמודדת עם הלבנת הון?

אמצעי הבקרה העיקריים של המדינה כנגד פעולות בתחום הלבנת הון הם הבנקים – הנדרשים על פי חוק לדווח לרשויות על כל פעולה חשודה, או בלתי רגילה של לקוחותיהם ובאמצעות גופי הביקורת השונים בעת יציאה וכניסה לארץ.

 

לסיכום

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא גוף שמטרתו להשיג אחיזה בכספים שמקורם בלתי חוקי, מתוך מטרה לצמצם את היקף הפשיעה ולהקשות על מבצעי עבירות להנות מהפירות, שהשיגו באמצעים בלתי חוקיים ותוך פגיעה באנשים אחרים.

החוק מתייחס בחומרה רבה לעבירות הלבנת הון מפני שיש להן פוטנציאל גבוה לגרימת פגיעה חמורה ביותר – לחברה ולכלכלת המדינה.

אם אתם חוששים כי יש ברשותכם רכוש, או ממון שמקורו עשוי להיחשב בלתי חוקי, חשוב שתפנו לעורכי דין  בעלי ניסיון בתחום הלבנת הון לשם ייעוץ וייצוג הולם. לפרטים נוספים: http://www.lawyersivan.co.il.

כסף במזומן