נתפסתם בעבירת סמים? אלו השלבים שעליכם להכיר במהלך ההליך המשפטי

ביצעתם עבירה מסוימת הקשורה לסמים ונתפסתם.

ברוב המקרים תאלצו לעבור הליך משפטי שבסופו תיקבע מידת הענישה שלכם לאור חומרת העבירה.

חשוב לדעת שעבירות סמים עלולות להגיע לכדי עונשים משמעותיים.

עם זאת, ישנן מספר נסיבות שיכולות לגרום לבית המשפט להקל בעונש שלכם.

כאן תקבלו מידע שיבהיר לכם בפני מה אתם עומדים, ותוכלו להעריך את חומרת המצב אליו נקלעתם.

 

חומרת העבירה:

בשלב הראשון עליכם להכיר את חומרת העבירה שבה אתם נאשמים. מלבד עבירות סמים חמורות כגון סחר וייצור, חשוב לדעת שהחוק מגדיר כל שימוש בסמים כעבירה. עם זאת, לאור העובדה שרבים מצרכני הסמים אינם מעורבים בפעילות עבריינית, קיימת הנחייה של היועמ”ש להקל במידת האפשר, כאשר הנחייה זו תלויה במספר גורמים אותם נפרט בהמשך.

 

התביעה:

ככלל, התביעה יכולה לבקש מבית המשפט לנהוג באחת משלושת הדרכים הללו:

סגירת התיק

התרחיש האופטימי ביותר מבחינתכם הוא סגירת התיק. הסבירות שתרחיש זה יתממש תלויה בנסיבות העבירה שלכם. האפשרות שהתיק נגדכם ייסגר תלויה בכך שזו הפעם הראשונה שבה נתפסתם בעבירת סמים. דרישה נוספת היא אי קיומו של הליך פלילי שהתנהל נגדכם בעבר בעבירות הרלוונטיות לעניין כגון עבירות אלימות ורכוש.
מלבד זאת, יהיה עליכם להודות בעבירה ולהצהיר שאתם מודעים לכך שאם תתפסו פעם נוספת העונש עמכם ימוצה במלוא חומרת הדין. חשוב לציין שגורמים אלו אינם מוחלטים וישנם גורמים נוספים העומדים לשיקול דעתם של התביעה ובית המשפט. בכל מקרה של ספק מומלץ להיוועץ בגורם משפטי המתמחה בתחום drugcrime.

 

ענישה ללא הרשעה

במידה ונסיבות העבירה שלכם אינן מצדיקות את סגירת התיק, לרשותה של התביעה עומדת האפשרות לסיים את ההליך עם ענישה אך ללא הרשעה בדין.

חשוב לציין שאין להקל ראש באי ההרשעה שכן לדבר יש משמעות לגבי עתידכם בתחומים לא מעטים. בהליך כזה בית המשפט מעניק משמעות רבה לסוג הסם הנידון בעבירה וכן למידת ההשפעה שעלולה להיות להרשעה על חייו של הנאשם.

 

הרשעה

אם העבירה שבה אתם נידונים אינה עבירת הסמים הראשונה שלכם, ככל הנראה תבקש התביעה מבית המשפט להרשיע אתכם ואתם צפויים לענישה ע”פ המוגדר בחוק.

 

העונש:

ככלל, החוק הישראלי מחמיר בענישה בעבירות סמים בשל הפגיעה הרבה שיש לעבירות אלו במרקם החברתי. עם זאת, חשוב לדעת שקיימות מספר לא מבוטל של נסיבות שיכולות לגרום לבית המשפט להקל בעונשכם, ואף ללכת לצעדים של שיקום ללא ענישה.

על אף כל האמור לעיל, בפני בית המשפט עומדים שיקולים רבים שאינם גלויים לעיניו של הנאשם. גם אם נראה לכם שהעבירה אותה ביצעתם אינה עומדת בנסיבות מקלות, ייעוץ מפי גורם משפטי המומחה בתחום יכול להפוך את הקערה על פיה ולחלץ אתכם בצורה טובה יותר מכפי שציפיתם.

 

ספרים ופטיש