פטור ממילואים

סיום השירות הפעיל והמעבר לשירות מילואים מפגיש את האזרח עם מורכבויות חדשות:

הפרעה בשגרת עבודה, משפחה או לימודים.

במהלך השירות הפעיל, לרוב, מצבי חיים אלה לא היו קיימים, ומשכך בהיבט זה המפגש עם השירות הצבאי, דווקא במילואים – מורכב יותר.

האם יש דרך להשתחרר ממילואים?

החוק קובע שכל חייל שמסיים את שירותו הסדיר וקיבל חוגר מילואים, חייב להתייצב בתאריך ובמקום שנשלחו לו. ייתכן שצו המילואים יהיה לתקופה קצרה וייתכן שיהיה לתקופה ארוכה יותר; הכל נקבע בהתאם לצורך הצבאי בחייל, בתפקיד ובהכשרה אותם רכש, וכן בכוח האדם הזמין באותה תקופה ויחידה. יש שיראו בימי המילואים הזדמנות להתרעננות מהשגרה השוחקת ומפגש עם חברים מהעבר, ויש שיראו בכך פגיעה מהותית בתהליכים עסקיים ומשפחתיים.

כידוע, אם ימי המילואים היו בעלי זכות בחירה, יכול היה החייל לבטל את הגעתו באופן פשוט. אולם, למעשה, חייל שלא יתייצב למילואים לאחר שקיבל צו מילואים, עלול הדבר להביא להשלכות משפטיות ומעשיות חמורות. ייתכן והוא יתבקש להתייצב למשפט צבאי, וייתכן שמשפט זה יגרום לענישה כלפי החייל. עם זאת, המערכת הצבאית איננה “אטומה” ובמצבים מסוימים, היא מעניקה לחיילים מסוימים פטור זמני או קבוע משירות במילואים.

 

כעת נפרט כמה מסוגי ה’פטורים’ הניתנים לחיילים השונים

פטור מטעמי גיל

סעיף 36א לחוק שירות הביטחון קובע כי לחוגרים, גיל קבלת הפטור הוא מגיל 40, ואילו לקצינים – מגיל 45. ישנם תפקידים שבם הפטור ניתן החל מגיל 49. יש לציין שנשים זכאיות לפטור משירות מילואים החל מגיל 38, זאת במידה ולא שירתו בתפקידי לוחמה. נשים ששירתו בתפקידי לוחמה, זכאיות לפטור בהתאם לנהוג בתפקיד אותו ביצעו.

 

פטור מטעמים רפואיים

כל חייל או חיילת שקיבלו פטור משירותם הסדיר, כמובן שיהיו זכאים ממילא לפטור גם משירות מילואים. מלבד מציאות מעין זו, גם חייל ששירת באופן מלא ובבריאות מלאה, יכול להיות זכאי לפטור ממילואים מטעמים רפואיים פיזיים או נפשיים. כדי לקבל את הפטור, ראשית עליו לעבור בדיקות רפואיות שיעידו על הבעיה ממנה סובל החייל, ולאחר מכן להגיש בפני הוועדה הרפואית את המסמכים המעידים על מצבו.

 

פטור מטעמי נישואין, היריון או הורות

אישה הרה פטורה ממילואים (ואף משירות חובה), פטור זה נקרא ‘פטור מחמת היריון לנשים’. בין היתר נקבע שאימהות לא ישרתו עוד במילואים, ולכן מאותו רגע והלאה הן לא יקבלו עוד צווי מילואים. כמו כן, ישנו פטור לחייל הנמצא בשלב ‘לקראת הורות’. החוק אומר שחייל בת זוגו נמצאת בחודש התשיעי להריונה. כדי שיקבל החייל שחרור, עליו לעמוד בשני תנאים: א. תקופת המילואים אליה זומן היא למשך 4 ימים ומעלה. ב. תקופת השירות חופפת לחודש התשיעי של ההיריון, קרי – משבוע 36 ומעלה. יש לדעת שפטור זה אינו תקף לזימון מילואים דחוף (צו 8). חייל שבת זוגו נמצאת בשמירת היריון, זכאי לקבל פטור בלא קשר לתקופת ההיריון בה היא נמצאת.

 

פטור זמני

פטור מעין זה יכול לנבוע מכמה סיבות שכולן מתייחסות למצבו האישי של החייל. ישנן תקופות בחיים בהן תזמון המילואים מתנגש בצורה חזיתית עם מערכת חיים של החייל. למשל: חלץ בעבודה, מצב רפואי של החייל או של אחד מבני משפחתו, תקופת מבחנים, מצב משפחתי מסוים וכדו’. במצבים כאלה תיתכן אפשרות לקצר את משך זמן המילואים או לשנות את המועד שלהם. סטודנטים זכאים להגיש בקשת קיצור, דחייה או ביטול של הצו שלהם, אם התקיימו שני תנאים: א. אם ימי המילואים הם מעל שישה ימים. ב. כאשר הלימודים מתרחשים במוסד אקדמי מוכר.

כאשר קיימת בעיה רפואית שמונעת מהחייל להיענות לצו המילואים, עליו ליצור קשר עם קצינת הקישור ולהעביר אליה מסמכים רפואיים המוכיחים את טענתו. בשל העובדה שסמוך למועד המילואים מוגשות עתירות רפואיות שונות רבות, הוועדה הרפואית מודעת לדבר ולכן הרופאים מגלים אדישות מסוימת כלפי תסמינים שונים. כדי להמעיט את כמות מקבלי השחרורים, הדרישה היא להיבדק ביחידה הרפואית עצמה ושם לקבל את הפטור, במידת הצורך.

 

בעיות משפחתיות

בעיות אלה נבדקות באופן נפרד על ידי גורמי הקישור ומפקדי היחידה. במקרים כאלה, על החייל לנסח ולהסביר לקצינת הקישור והאחראים בצורה עמוקה ומפורטת ככל יכולתו, את המצב הקיים והסיבות בגינן הוא מעוניין לקבל את הפטור הזמני. ההחלטה תהיה כרוכה גם במצב כוח האדם באותה יחידה, גם בנחיצותו של החייל וכמובן – בדחיפות בקשתו ומצבו.

באופן כללי, חשוב לדעת – צה”ל אינו מחויב להסכים לבקשה. בשל כך כדאי לקחת בחשבון שישנה אפשרות שהתשובה תהיה שלילית. פעמים שהתשובה שלילית מפני שהבקשה לא הייתה משכנעת מספיק, ופעמים שהיחידה לא מאפשרת גמישות בדבר.

 

לוחם

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.