לחיים ולממון – טעויות נפוצות בהסכמי ממון בין בני זוג

המונח “הסכם ממון” לעתים מלווה במטען שלילי, אך הסכמי ממון הם למעשה אופציה חכמה עבור זוגות העומדים בפני חתונה וחיים משותפים יחד.

למעשה, הסכם ממון מהווה מעין רשת ביטחון או תכנית מגירה לבני הזוג, במידה ודרכיהן מתפצלות בהמשך.

במקרים רבים, ההצעה לערוך הסכם ממון עם בן או בת הזוג עשויה להיות מאתגרת מבחינה רגשית, ולעתים לגרום לבני הזוג להרגיש לא בנוח, עם זאת – במידה וכן החלטתם לערוך הסכם ממון, חשוב שתעשו זו בצורה טובה ולהימנע מטעויות קריטיות.

לשם כך, איגדנו עבורכם רשימה של טעויות נפוצות בהסכמי ממון שכדאי להימנע מהן.

 

ניסיון לערוך הסכם ללא עו”ד

העלות הכספית הכרוכה בעריכת הסכם ממון, והאווירה הטובה בין בני הזוג בזמן בו הוא נערך עשויים לגרום לבני הזוג לנסות ולערוך את ההסכם בעצמם, ללא ייעוץ של עורך דין. גם אם מדובר בהסכם פשוט, חשוב להבין כי זהו הסכם ארוך טווח שילווה אתכם לשנים רבות – ועל כן חשוב שייערך כהלכה ובליווי עורך דין המתמחה בכך.

 

ייעוץ נפרד לבני הזוג

להיעזר בעו”ד בעריכת הסכם הממון זהו צעד הכרחי, אך חשוב שיהיה מדובר בעו”ד ניטרלי. ייעוץ ע”י עורך דין קודם של אחד הצדדים, או עו”ד שנתן לאחד מהם ייעוץ קודם – עשוי לערוך הסכם מוטה ולא שוויוני. כמו כן, מקרה בו כל אחד מן הצדדים שוכר עו”ד נפרד במטרה לערוך הסכם משותף, עלול לקרות מצב של התנגחות ומשחקי כוח שיגרור אווירה לא נעימה בין בני הזוג. לכן, בחרו לעבוד עם עו”ד אחד שנבחר בניטרליות ע”י שני בני הזוג.

 

עריכת הסכם “על רגל אחת”

החלטתם לערוך הסכם ממון. ההתעסקות בפרטים הקטנים מעכירה את האווירה ואתם רק רוצים לסכם את הפרטים החשובים ולסיים עם זה בכדי לא לפגוע בטיב היחסים. למרות אי הנוחות, חשוב לערוך הסכם מפורט ומקיף – שכן מטרתו היא למנוע מכם הליכים משפטיים מיותרים בעתיד. אם כבר פתחתם בתהליך, הקפידו להסדיר את כל הנושאים החשובים לכם להמשך.

 

תזמון לקוי

הסכם הממון אמור להיערך לפני החתונה, ולעתים מתוך אילוצי זמן, בני הזוג מנסים להספיק לערוך אותו ממש בסמוך לחתונה. אך הסכם הממון כולל נושאים רבים אשר עלולים להציף מחלוקות בין בני הזוג, שיש לשקול בכובד ראש ולא להכריע בלחץ של זמן. פנו מספיק זמן מראש והתפנו לעריכת הסכם שקול ורציונלי, שלא יהיה נתון בלחצים שעשויים להשפיע על הבחירות שלכם.

 

שפה מעורפלת

כאשר מנסחים הסכם ממון, חשוב לציין מפורשות את הפרטים הקטנים ולבחור בנוסחים ברורים שלא ישתמעו לשתי פנים. באם הסכם הממון יכלול נוסחים עמומים ונתונים לפרשנות, הדבר יכול לגרום לחילוקי דעות בין בני הזוג ואף למחלוקת בבית המשפט. לכן, יש להשתמש בשפה ברורה ולא מעורפלת כאשר מדובר נושאים שעלולים לגרום למחלוקות.

 

הגנה חלקית

כאשר אין לאחד מבני הזוג הבנה מספיק עמוקה לגבי הסכם הממון והשלכותיו, האינטרסים של בני הזוג לא עשויים להיוותר ללא הגנה מספקת. חשוב לשאול את עורך הדין שאלות ולהציף בפניו את הנושאים החשובים לכל אחד מן הצדדים, כדי שיוכל לכלול אותם בצורה מקיפה ומפורטת בהסכם. בצורה כזו שני הצדדים יקבלו את ההגנה המלאה המגיעה להם.

 

חשיפת נכסים חלקית

בעת עריכת ההסכם, שני בני הזוג צריכים להצהיר על כל הנכסים, החובות וההכנסות שלהם. לחשיפה חלקית של אחד מבני הזוג אודות האמור לעיל עשויות להיות השלכות משפטיות לגבי תוקפו של ההסכם. למעשה, במקרה בו נחשפו רק חלק מהנכסים, בית המשפט עלול למצוא את ההסכם כלא תקף משפטית.

 

הסדרת משמורת ומזונות לקויה

חלק מהנושאים שהסכם הממון מכיל נועדו להסדרת משמורת על הילדים ו/או תשלומי מזונות עתידיים. עם זאת, הנחיות חד צדדיות אשר מבטלות את אחד הצדדים בהתייחס למשמרות או תשלום / קבלת מזונות עשויות להימצא לא קבילות משפטית בבית המשפט ואף להעמיד את תוקפו המשפטי של ההסכם כולו בסימן שאלה. על כן, יש להיוועץ בעו”ד בעל ניסיון בתחום דיני משפחה במטרה לנסח את הסעיפים הנ”ל בצורה מוצלחת.

 

לסיכום

להסכם ממון בין בני זוג ישנן השפעות חשובות בהגנה על בני הזוג וזכויותיהם במקרה של מחלוקת או פרידה. עם זאת, חשוב לנסח את ההסכם בצורה שקולה ומקצועית, להיעזר בעו”ד מהתחום ולהימנע מהטעויות שצוינו לעיל. לבסוף, הסכם ממון מנוסח כראוי ילווה את בני הזוג לשנים רבות – כרשת ביטחון.

 

הסכם חתום