חוות דעת רפואית דיני נזיקין – הכלי שלך לניצחון המשפט

ככלל, בתביעות נזיקין יש לצרף חוות דעת רפואית לתהליך המשפטי, אשר אמורה להיות מעמיקה ולהתייחס למהותו של הנזק ולנסיבות שהובילו אליו. כמו כן, חוות הדעת אמורה להתייחס לקשר הסיבתי שבין המקרה ובין התוצאות שאליהן הוא הוביל וכן, בהשלכותיו העתידיות של הנזק שנגרם על חייו של התובע. 

בתביעת נזיקין רגילה, על התובע לצרף לתביעה חוות דעת שמציגה הערכה בנוגע לשיעורי הנכות שלו. בתביעות רשלנות רפואית, על התובע לצרף כתב חוות דעת רפואית הנוגעת לתחום בו עוסקת התביעה, כאשר המטרה היא להיעזר במומחה מתאים לנושא התביעה, שידע לנסח את כתב חוות הדעת באופן מקצועי ומקיף.

 

ביסוס חוות הדעת הרפואית על ראיות

חוות דעת רפואית נדרשת להתבסס על דיני ראיות, כאשר המומחה הכותב את חוות הדעת אמור להכיר היטב את התחום שלגביו נכתבת חוות הדעת. בכדי להצליח לבחור במומחה מתאים עבור כתיבת חוות דעת, ניתן לפנות לעורך דין מנוסה ולהתייעץ עמו בנוגע לכך. למידע נוסף בתחום, ניתן להיכנס לאתר פורום רופאים.

 

נזקי גוף שלא נגרמו עקב תאונת דרכים

במצבים בהם נזקי גוף נגרמו שלא בעקבות תאונת דרכים, התובע נדרש לצרף לתביעה שלו 0 כתב חוות דעת רפואית שמטרתה להציג את אחוז נכותו עקב הפגיעה שעבר. במידה ולא יצרף חוות דעת לתביעה, ייתכן והדבר יתפרש כאילו הוא ויתר טענת הנכות שנגרמה לו, אפילו אם קיימות הוכחות נזק שנגרם שעשוי להותיר עבורו נכות. לאחר שהתובע מגיש את התביעה שלו בצירוף כתב חוות הדעת, הנתבע רשאי להגיש גם הוא כתב חוות דעת רפואית מטעמו. במצבים בהם מתגלים פערים בין חוות דעת התובע ובין חוות דעת הנתבע, בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו, בכדי שייתן חוות דעת נוספת, שניתן יהיה להכריע את התביעה באמצעותה.

יחד עם זאת, בית המשפט רשאי גם שלא לקבל את חוות הדעת שהוגשו ע”י כל אחד מן הצדדים ובנוסף לכך, גם לא חוות הדעת שניסח המומחה שמינה מטעמו. כמו כן, יכול בית המשפט להחליט לקבל את חוות הדעת באופן חלקי בלבד, בהתאם לשיקוליו. במידה ונגרמו לתובע כמה נזקים שונים (למשל, נזק נפשי ונזק אורתופדי), יידרש הוא להגיש לבית המשפט כמה חוות דעת, בהתאם לתחומי הנזקים שנגרמו לו וזאת בכדי להוכיח את נכותו בכל אחד מהתחומים.

 

נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

המחוקק קבע, כי בשל תדירותן הגבוהה של תאונות דרכים ובעקבותיהן, של הגשות תביעות נזיקין לקבלת פיצויים, אין לצרף חוות דעת רפואית לתביעה. לפיכך, במידה ואדם נפגע בתאונת דרכים וניזוק כתוצאה ממנה, אינו נדרש לצרף כתב חוות דעת רפואית לתביעת הנזיקין שיגיש. יתרה מכך, אם ירצה התובע לצרף כתב חוות שעת רפואית לתביעת הנזיקין שיגיש, אינו רשאי לעשות זאת וחברת הביטוח הנתבעת תוכל לפסול את כתב חוות הדעת, במידה והוא יחליט לצרפה לתביעה.

משפט בבית המשפט