מהי בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד?

הבדיקה, או בשמה האחרת “מבחן תלות ADL” היא כלי של מוסדות הביטוח לקבוע האם מטופל יכול להיות מוגדר סיעודי או לא.

במטרה לעשות כן, נשלח מעריך לביתו של המבקש, תפקידו הוא לאמוד האם המבקש נכלל תחת הקטגוריה “סיעודי” או לא.

 

מיהו המעריך?

אם התביעה נשלחה למוסד לביטוח לאומי, המעריך לרוב יהיה בעל הכשרת אח או אחות (הכשרה סיעודית) או הכשרה של פיזיותרפיסט. כאשר מדובר במעריכי חברות הביטוח הפרטיות המעריכים יכולים להיות רופאי משפחה, רופאים גריאטריים או אחיות.

המעריכים מגיעים לאחר שקראו את הטפסים, הבינו מה הבעיות התפקודיות גורעות מאיכות החיים היום-יומית של התובע ובהתאם לאלו יבצע את הבדיקות הנקודתיות (רלוונטי במיוחד כאשר ישנן בעיות נוספות שאינן נכללות בשש הקטגוריות, למשל התכופפות).

 

כיצד מתרחשת ההערכה?

הבחינה כוללת הערכה של שש פעולות יום יומיות – התניידות ממקום למקום, יכולת התלבשות והתפשטות, יכולת להתקלח באופן עצמאי, אופני אכילה והשתייה ושליטה על הסוגרים.

בהתאם, ניתן ציון על יכולת הביצוע של כל אחת מהן (אפס משמעו ביצוע ‘חלק’, חצי נקודה משמעה יכולת ביצוע חלקית ונקודה אחת משמעה הכשלות בביצוע הפעולה).

לצד אלו גם נבדקת יכולתו של המבקש להיות תלוי באדם אחר, כלומר, לבחון את מידת תפישת המציאות שלו, את אופני ההתמצאות במרחב, היכולת לתקשר באופן תקין עם אנשים וזיהוי קרוביו או כל מקרה פרטני אחר שיכול להשפיע על עצמאותו.

 

על מי יכולה להיות מבוצעת בדיקה כזו?

בדיקה כזו יכולה להיות מבוצעת על מי שהגיש תביעת סיעוד ועונים על תנאי הזכאות הבסיסיים, כאשר לא ניתן, לפי המידע שנשלח להעריך האם הם זכאיים לקבל את קצבת הסיעוד או לא.

לצערנו הרב, במקרים רבים חברות הביטוח מנצלות את הבחינה הזו ומעמידות את ההערכה על גבול הבלתי אפשרי, תוך ביצוע בדיקות חודרניות, פולשניות שספק אם הן הכרחיות לשאלה האם האדם יכול להיות מוכר כסיעודי או לא.

ישנן מגבלות ברורות לבחינותיו של המעריך ויש לשים לב כי הוא אינו חורג מהן ומבצע בחינה פוגענית ופולשנית יותר מן המותר. למשל אסור לבחון התפשטות מוחלטת אלא היכולת להשים בגד מעל בגד.

בעקבות זאת, תוצאותיהן של רבות מן הבדיקות הוא שאין האדם זכאי, על אף שברור כי תחת בחינה אובייקטיבית יותר, על סמך הערכותיהם של מומחים רבים ותקריות עבר, כי האנשים יכולים להיות מוגדרים כסיעודיים.

 

מה ניתן לעשות כדאי למקסם את הזכאות?

על מנת למקסם את הזכויות שעומדות בפניו של הדובר ובמידה וההערכה אינה מולידה את גודל הקצבה והזכאות שהתובע חושב שהוא זכאי לו, ניתן לערער על הכרעות אלו. בשלבים אלו מומלץ מאוד, ואף לפני כן, להיוועץ בעורכי דין לענייני ביטוח שבקיא בנהלים ובתקדימי עבר.

 

נכה