העונש על זיוף גימלים

זיוף גימלים היא עבירה חמורה ביותר בצה”ל. לא רק שהיא מפירה את מחויבותו הבסיסית ביותר של החייל להופיע לבסיס ולמלא את תפקידו בצורה מינימלית, היא גם מהווה עבירת זיוף מסמכים צבאיים אם מדובר בזיוף גימלים שניתנו מרופא צבאי, או עבירת זיוף אם מדובר בזיוף מסמכים רפואיים אזרחיים. החומרה בה צה”ל מתייחס לזיוף גימלים משתנה בהתאם למשך התקופה.

לרוב, חייל המזייף גימלים לתקופה שנמשכת פחות משלושים ימים, יישפט ביחידתו על ידי מפקדיו. עם זאת, זיוף גימלים לתקופה מצטברת של יותר משלושים ימים, יכול להיחשב כעבירה פלילית, ומוביל אוטומטית לפתיחת חקירה על ידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ”ח). השלבים הטבעיים הבאים הם רישום פלילי בתיק משטרתי והעמדה למשפט בבית דין צבאי, שמוסמך להעניש בצורה מחמירה.

אם הזיוף היה של טפסים רפואיים צבאיים (כמו גימלים שניתנים במרפאה צבאית או בביקור רופא), החייל עשוי להיות מואשם בזיוף מסמכים צבאיים, על פי סעיף 105 לחוק השיפוט הצבאי.

“עבירה במסמכים צבאיים

  1. חייל שעשה אחת מאלה:

(1)   ביודעין, מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא, והמסמך נערך או נחתם על ידיו;

(2)   מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא ושחובה עליו לבדוק את נכונות תכנו, מתוך שלא נקט אמצעים סבירים כדי למלא חובה זו;

(3)   מתוך כוונה להטעות, העלים, או הניח לאחר להעלים, פרט כל שהוא במסמך כאמור בפסקה (1) או (2);

(4)   העלים, השחית, שינה או סילק מסמך שחובה עליו לשמרו או להמציאו, דינו – מאסר שלוש שנים”.

 

עבירה חמורה מכך תהיה זיוף של מסמכים אזרחיים, כמו טפסים רפואיים מבתי חולים או מרפאות, ותהווה פשע זיוף על פי סעיף 418 לחוק העונשים.

 

“זיוף [ח/5]

  1. המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים”.

 

חשוב לדעת, כי גם קניית גימלים מזויפים עשויה להוות עבירה ואפילו עבירה פלילית במקרים מסוימים.

כאמור, אם החייל נעדר לשלושים ימים ומעלה, המשטרה הצבאית החוקרת רשאית לפתוח בחקירה עם כל מה שנלווה לכך: סנקציות על יציאה מהארץ, מעצר וחקירות. עילה נוספת להעמדה למשפט שהולכת יד ביד עם ההאשמה בזיוף גימלים, היא עבירת ההיעדרות שלא ברשות, שמהווה גם היא עבירה חמורה. במידה והחייל זייף גם טפסים רפואיים אזרחיים, התביעה יכולה להגיע למישור האזרחי ולגרור סנקציות המשתמעות מחוק העונשין ולהוביל לרישום פלילי.
המשטרה הצבאית רשאית לנקוט במעצר עד תום תהליכים אם מתמלאים שלושה תנאים: האחד, החייל נעדר שלושים וחמישה ימים ומעלה משירותו הצבאי. השני, החייל זייף לפחות שלושים גימלים. השלישי, החייל זייף גימלים ויש הוכחה לתמוך בכך.

באם חייל הגיע למשך היעדרות של מעל שלושים ימים, עליו להתכונן לסנקציות המשפטיות והחוקיות שיחולו עליו, ובמיוחד לחקירת מצ”ח שעשויה להיות מבהילה ומאיימת. מומלץ לפנות לסיוע משפטי מידי עורך דין צבאי, המזוהה עם הנהלים הצבאיים ועם טיב החקירה במשטרה הצבאית.

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.