אישור הורים עבור בן יחיד בשירות קרבי

ההכנות לקראת הגיוס מציפות לא מעט תובנות ומחשבות שונות לגבי השירות, ביניהן לעתים גם הצורך לבצע שירות משמעותי באחת היחידות הקרביות בצה”ל. אלא שילדים וילדות המוגדרים כיחידים מחויבים כידוע לבקש את אישור ההורים – משימה שעשויה להיות מורכבת כפליים להורים משמורנים שחיים בנפרד זה מזה. מהן האפשרויות שעומדות בפני ילדים יחידים להורים וכיצד הורים שאינם חיים יחד אמורים לנהוג?

 

הגשת בקשת התנדבות לשירות קרבי

על פי הוראות מיטב – יחידת הגיוס הצה”לית, כל המלש”בים (מיועדים לשירות סדיר, גברים ונשים כאחד) שהם ילדים יחידים לא יכולים לקחת חלק בשירות בתפקידים הקרביים אלא אם יגישו מיוזמתם האישית בקשת התנדבות. בקשה זו כרוכה בחתימה על הצהרה בלשכת הגיוס או מול עו”ד אזרחי.

על פי החוק ותקנות צה”ל, כל בן ובת יחידים מחויבים בחתימת שני ההורים על טופס הבקשה להתנדבות לשירות קרבי, בין אם ההורים חיים ביחד ובין אם הם חיים בנפרד. בנים יחידים להורים גרושים שיש להם קשר עם שני ההורים שלהם יצטרכו להביא את הצהרת ההתנדבות חתומה בחתימת שני ההורים, שנחתמה מול עורך דין אזרחי והועברה ללשכת הגיוס במייל המופיע באתר המתגייסים.

אם אין קשר לחלוטין עם אחד ההורים למשך תקופה של שנתיים ומעלה, תידרשנה שתי הצהרות נפרדות בחתימה מול עורך דין: הצהרת התנדבות סטנדרטית והצהרה שעניינה ניתוק קשר מאותו הורה.

בנים יחידים רק לאחד מהוריהם יצטרכו להגיש הצהרת התנדבות שחתומה מטעם אותו הורה וגם את צילום תעודת הזהות שלו/ שלה.

ילדים יחידים לאחד ההורים אך לא נמצאים עמו בקשר, יכולים להתגייס לקרבי רק אם יצהירו על כך מול עורך דין.

ילד/ה יחידים להורים שאינם מתגוררים בישראל יצטרכו ליצור את ההצהרה שלהם בקונסוליה הישראלית של אותה המדינה, או דרך עורך דין פרטי שיגבה את ההצהרה בחתימת ההורים המביעה אישור לשרת ביחידה קרבית.

הסייג היחידי לגבי מתן האישור של ההורה לילדו לשרת בקרבי היא כאשר הבן או הבת מוגדרים כבני משפחה שכולה. זהו המצב היחידי שבו ההורים יקבלו זכות ווטו מוחלטת בנוגע לשירות של ילדיהם בקרבי והיא יכולה להיות מופעלת גם רטרואקטיבית, לאחר שהחייל או החיילת כבר התגייסו.

 

חתימה לשירות קרבי בקרב משמורנים עם הסכם הורות משותפת

אישור הורים לילדים יחידים לשרת בקרבי עולה לא פעם גם במהלך יצירת הסכם הורות משותפת. הורים שלא נישאו כדת משה וישראל אך בכל זאת ביקשו להביא לעולם ילד משותף, או בני זוג שהתגרשו ויצרו טרם נישואיהם את ההסכם מתלבטים לא פעם על העתיד הצבאי של ילדיהם ולכן עשויים להחליט מראש כי לא יחתמו לילדם על טופס ההתנדבות, או דווקא להיפך. הסכם ההורות המשותפת כמובן מחייב, אם כי הדרך היחידה ליצור אותו היא להתחשב בטובת הילד.

בנוסף, אם קיים מצב שבו מתגלעת מחלוקת לגבי נכונות הילד המשותף לשרת ביחידה קרבית, אפשר לפנות להסכם ההורות ולאתר את קביעותיו לגבי מחלוקות ומה עושים כאשר הן מתעוררות. בשלב זה ובכל שלב אחר ניתן לפנות לעו”ד המתמחה ביצירת הסכמי הורות משותפת ולדון לעניין השירות הקרבי והאפשרויות השונות שעומדות בפני ההורים.

 

בן יחיד

 

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.