אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה

החוק רואה במנהלי עבודה אחראיים ישירים לכל הנושא של בטיחות בעבודה באתרי בנייה.

על הרקע הזה, אפשר להבין מדוע ישנן נסיבות שבהן מוגש כתב אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה – אך עדיין כדאי להתייעץ עם עורך דין בשביל לבחון כל מקרה לגופו

תאונות עבודה שכיחות מאוד בישראל והן מתקיימות בסוגים שונים של מקומות עבודה. המקומות העיקריים שבהם יש תאונות כאלה הם כמובן אתרי בנייה, אולם לא נדיר למצוא אותם גם במפעלים, אזורי הקמת תשתיות ועוד. במקרים של תאונות עבודה, השאלה המתבקשת היא מי אשם ועל מי אפשר להטיל את האחריות.

כיום למשל ישנה אפשרות של כתב אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה. כתב האישום הזה מבוסס על האופן שבו החוק תופס את מנהלי העבודה. לפי החוק, מנהלי העבודה הם אלו שאחראיים באופן ישיר לכל הנושא של בטיחות בעבודה. אז אם מתרחשת תאונת עבודה, הם גם אלו שצריכים לתת את הדין והחשבון.

 

מה המשמעות של אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה?

התייעצות עם עורך דין פלילי יכולה לסייע לכל מנהל עבודה שנדרש להתמודד עם אישום פלילי לאחר תאונות עבודה. הבעיה היא שמנהלי העבודה בעצמם לא תמיד מודעים לכך שכתב אישום כזה בכלל יכול להתגבש, כי הם לא מתארים את עצמם את הקשר החוקי בין התפקיד שהם מבצעים לבין התאונות שמתרחשות באתר.

במילים אחרות, מנהלי עבודה אוחזים באחריות המרכזית לכל תאונת עבודה כי עליהם לוודא שהכל מתנהל בצורה תקינה. אז מצד אחד, יש נסיבות שבהן ניתן להגיש כתב אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה. מצד שני, מנהלי עבודה שיכולים להוכיח שהם דאגו לכללי בטיחות תקניים – לרבות בעבודה בגובה – לא צריכים לחשוש.

 

מתי מגיעים למצב של הפללה פלילית?

הפללה פלילית למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה מתרחשת כאשר בית המשפט משתכנע שהם לא הקפידו על הוראות הבטיחות. בגלל שיש הוראות בטיחות מאוד ספציפיות, מצופה ממנהלי עבודה וגם מהעובדים לשמור עליהן.

רק אם העובדים מצד אחד והמנהלים מצד שני שומרים על הנהלים, ניתן יהיה להתחמק מפני הפללה פלילית. בכל מקרה אחר, יכול להיות שלא תהיה ברירה אלא להתמודד עם כתב אישום פלילי למנהלי עבודה לאחר תאונות עבודה.

 

עם מי מתייעצים לגבי תאונות עבודה?

התייעצות עם עורך דין פלילי כללי עלולה שלא להספיק עבור מנהלי עבודה. אם רוצים למצות את הזכויות הקבועות בחוק, צריך לערב עורך דין גרימת מוות ברשלנות ולהיעזר בניסיון הקודם שלו.

ניסיון קודם של עורך דין שבקיא בתחום של גרימת מוות ברשלנות מסייע להפחית את העונש. למרות שגם בגין גרימת מוות ברשלנות קבועים בחוק עונשים חמורים, יש מקום להתייעץ עם עורך דין.

 

כלי משפטי