איך עורכים ייפוי כוח מתמשך

מסמך ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי שמיועד לכל אדם מעל גיל 18, אשר מבין לעומק את תוכנו של המסמך, משמעויותיו ותוצאותיו.

במסמך מסוג זה, אדם יכול לקבוע מראש את מי הוא רוצה למנות, שיטפל ויחליט לגבי עתידו, בפן הרפואי או בפן הכלכלי (או בשניהם), אם יגיע למצב בו אינו יכול להפעיל שיקול דעת או לקבל החלטות בעצמו.

במסגרת עריכת מסמך מסוג זה, הממנה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך בבנק עבור אדם אותו הוא ימנה לכך. במקרה כזה, הוא נדרש לחתום על מסמך ייפוי כוח מתמשך שבו הוא מאפשר למיופה הכוח לנהל את כל העניינים הכספיים בחשבון הבנק שלו, באופן מלא או חלקי, בהתאם למה שהוא קבע במסמך מראש. ייפוי כוח מתמשך בחשבון הבנק כולל בד”כ ביצוע השקעות פיננסיות, משיכת כספים, טיפול בהמחאות או כל פעולה בנקאית אחרת, בהתאם למה שנקבע מראש במסמך. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך בבנק יכול להינתן לטווח קצר או לטווח הארוך, בהתאם להחלטת הממונה וחתימתו במסמך.

 

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

ככלל, ייפוי כוח מתמשך נערך על גבי טופס ייעודי לכך והוא מתנהל על פי כמה שלבים:

  1. ראשית, הממנה ומיופה הכוח נדרשים לחתום על הטופס בפני עורך דין מוסמך, שרשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  2. הממנה אמור לפרט את כלל העניינים שבהם מיופה הכוח רשאי לטפל. בסעיף זה, יכול הממנה לכלול גם הנחיות והוראות בנוגע לכניסת המסמך לתוקף ולזמן פקיעתו.
  3. לאחר מכן, מיופה הכוח צריך לאשר שהוא מבין את המוטל עליו מכוח סמכותו כמיופה כוח ועליו לציין זאת על גבי הטופס.
  4. באם מדובר על ייפוי כוח מתמשך רפואי, אזי הסמכות הניתנת למיופה הכוח היא בניהול הנושאים הבריאותיים בלבד, של הממנה. במקרה זה, עליו לחתום בפני עורך דין – על מסמך שעונה על תנאים אלה, או בפני איש מקצוע מהתחום הרפואי, כגון: פסיכולוג, עובד סוציאלי או רופא מורשה.
  5. את מסמך ייפוי הכוח המתמשך צריך להשאיר בידי האפוטרופוס הכללי, לצורך חתימתו על המסמך.

 

ייפוי כוח מתמשך – מתי נכנס לתוקף?

מסמך ייפוי כוח מתמשך עשוי להיכנס לתוקף בהתאם להנחיות שנקבעו בו מראש. למעשה, כשהממנה כבר לא יוכל לטפל בעצמו בנושאים שלגביהם הוא ערך את ייפוי הכוח המתמשך, אזי ייכנס המסמך לתוקף. ניתן לקבוע מראש כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאושפז או באם ייקבע שצלילותו וכושר השיפוט שלו נפגעו. לעומת זאת, אם לא ייקבעו תנאים מקדימים לכניסת המסמך לתוקף, אזי מיופה הכוח יידרש להציג חוות דעת עדכנית המעידה על מצבו הרפואי, שאמורה לקבוע את עיתוי כניסת מסמך ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

בעת כניסתו לתוקף, יכובד המסמך על ידי כל הגופים הרלוונטיים (פיננסיים, רפואיים וכיו”ב) אשר הוגדרו בו.

 

מאזניים